mr snowman

Nie ma lepszego czasu na malowanie bałwanka niż lipiec! Czyż nie? Na biurku jeszcze śnieg, czapki mikołaja, renifery i tp. Ale też coś bardziej stylowego, odrobina french chic!

There is no better time to paint a snowman than July! Isn't it? On my desk also: snow, santas hats, reinders and other winter motifs. But also something more stylish, a little bit of french chic!