And the winner is...

I know it's Monday not Sunday but it happens sometimes that Sunday changes in to Monday and you can do nothing about this ;)

Wiem, że jest poniedziałek a nie niedziela, ale czasem tak bywa, że się niedziela zamienia niespodziewanie w poniedziałek i nic nie da się z tym zrobić ;)

1.jpg

And the winner is: Magrela!!

A zwycięzcą jest: Magrela!!

2.jpg

Congratulations!! Please email me, I need your address. Your Christmas cards will be sent this week :)

Gratulacje!! Poproszę o meila z adresem a kartki pojadą do Ciebie jeszcze w tym tygodniu :)